تعرفه های بانکی - بانکداری انفرادی

باز کردن یک حساب

1

هزینه خدمات برای افتتاح کلیه حساب های جاری بدون در نظر گرفتن نوع ارز

10/13/15 واحد پولی

2

افتتاح حساب های پس انداز و سایر حساب ها بدون توجه به نوع ارز

بدون کارمزد

ورود پول به حساب

3

Service fee for inclusion of funds in the account  regardless of the type and source of currency 

بدون کارمزد

انتقال وجه از حساب

4

هزینه خدمات برای نقل و انتقالات داخلی بدون توجه به نوع ارز

بدون کارمزد

5

هزینه خدمات برای نقل و انتقالات AZN در داخل جمهوری (به استثنای انتقال هزینه های بیمه مشتریان و بودجه دولتی و هزینه های بیمه اجتماعی اجباری که به حساب آورده می شود)

0.1 % (min 0,50 AZN;          max 100 AZN)

6

هزینه خدمات برای اصلاح، لغو و بررسی نقل و انتقالات AZN انجام شده در جمهوری (به درخواست رسمی مشتری) 

0.1 % (min 0,50 AZN;          max 40 AZN)

7

کارمزد خدمات برای انتقال بیش از 100 MU مبادله شده در بانک ما برای اجرای قراردادهای واردات 

0.5% (min 10 MU

            max 1000 MU)

8

هزینه خدمات اصلاح، ابطال و بررسی نقل و انتقالات ارزی در داخل و خارج از جمهوری (به درخواست رسمی مشتری) 

10 MU + service fee of intermediary banks

برداشت وجوه به صورت نقدی از حساب

9

کارمزد خدمات برای برداشت وجوه نقد وارد شده به حساب بدون توجه به نوع ارز ظرف سه سال

بدون کارمزد

10

Service fee for the withdrawal of cash funds in manat entered into the account  by transfer or in cash for more than three years (except for insurance payment and return transfers  of our loan customers remaining in the account for three years)

0.5٪ (حداقل 2 AZN)

11

Service fee for the withdrawal of cash funds in foreign currencies entered into the account  by transfer or in cash for more than three years: 

5 منات

 

12

هزینه خدمات برای برداشت وجوه دریافتی به صورت نقدی بدون حساب بانکی مشتری  

1٪ (حداقل 5 MU)

معاملات مبادله ای

13

کارمزد خدمات برای معاملات مبادله ای بیمه و سایر پرداخت های دریافتی از طریق حواله مربوط به وام های اخذ شده از بانک ما

طبق نرخ رسمی بانک مرکزی (بانک مرکزی) برای تاریخ معامله 

14

Service fee for all exchange transactions above the limit of 50000 (Other than internal non-cash exchange transactions  of correspondent banks)

بر اساس نرخ ارز غیر نقدی جاری بانک

بیانیه حساب و مرجع در مورد حساب

15

هزینه خدمات برای صدور صورت حساب

بدون کارمزد

16

Service fee for the repeated issuance of account statement (in accordance with the CB rate in case of  deductions from foreign currency accounts) 

10 AZN

17

Service fee for written letter, reference and banking transaction references submitted to customs office  (in accordance with the CB rate in case of  deductions from foreign currency accounts)  

10 AZN

18

Service fee for archive information (for each document) (in accordance with the CB rate in case of  deductions from foreign currency accounts)  

10 AZN

صدور دسته چک و بسته شدن حسابها

19

Submission of  cheque book (25 sheets)

15 AZN

20

ارائه دسته چک (50 برگ)

25/23/20 واحد پولی

21

بسته شدن حساب

بدون کارمزد

حساب های مربوطه

22

هزینه خدمات برای افتتاح حساب های خبرنگار بدون در نظر گرفتن نوع ارز

بدون کارمزد

23

کارمزد کمیسیون کسر شده از مبلغ برداشت شده مازاد بر وجه وارد شده به حساب بانک خبرنگار به صورت نقدی 

با توافق

24

کارمزد خدمات نقل و انتقالات داخلی به دستور بانک خبرنگار

بدون کارمزد

25

کارمزد خدمات حواله به حساب های کارگزار خود در سایر بانک ها به دستور بانک کارگزار

 30 MU

26

کارمزد خدمات انتقال وجه ترانزیت از بانک های خارجی به بانک های جمهوری آذربایجان، مشتریان و در جهت مخالف

0.5٪ (حداقل 10 دلار 

– max.1000 $)  + service fee of other bank

27

کارمزد کارمزد تراکنش های داخلی مبادله ای غیرنقدی بانک های خبرنگار

طبق نرخ توافقی برای تاریخ معامله

28

جمع آوری پول نقد

طبق توافق از طریق مذاکره

CREDIT  TRANSACTIONS

29

هزینه خدمات برای تجزیه و تحلیل و مستندسازی سفارشات وام های مصرفی

0.5%

30

کارمزد خدمات برای پرداخت سفارشات وام های مصرفی

0.5%

31

هزینه خدمات برای تجزیه و تحلیل و مستندسازی سایر وام ها

1.5%

32

کارمزد خدمات برای نقد سایر وام ها

0.5%

 

                                      ضمانت 

 

33

هزینه خدمات برای ضمانت بازگشایی

1% (min. 200 MU)

34

مبلغ ضمانت را افزایش دهید

1% (min. 200 MU)

35

تمدید مدت گارانتی

0.5% (min. 200 MU)

36

تغییر مدت ضمانت

50 MU

37

فسخ زودهنگام ضمانت نامه

100 MU

38

تضمین افتتاحیه بر اساس تضمین کانتور از یک بانک دیگر

1% (min. 200 MU)

39

تغییر مقدار تضمین بر اساس تضمین کانتور از یک بانک دیگر

1% (min. 200 MU)

40

مشاوره بانکی

 100 MU

41

هزینه تعهد (سالانه)

3%

42

Guarantee to a physical person (based on contour  guarantee)

1%

                                                        اعتبارنامه

43

گشایش اعتبار اسنادی (حداکثر 3 ماه)

1 %

44

دریافت و تایید مدارک

10 MU

45

تمدید اعتبار اسنادی (تا 3 ماه)

0.5% (min. 200 MU)

46

مبلغ اعتبار اسنادی را افزایش دهید

1 %

47

تغییر مدت ضمانت

10 MU

48

فسخ زودهنگام ضمانت نامه

100 MU

49

اعتبار نامه را تایید کنید

3% (min. 200 MU)

50

قابل انتقال 

با توافق

51

هزینه تعهد (سالانه)

3 %

52

مشاوره بانکی

100 MU

معاملات کارت پلاستیک

53

هزینه خدمات برای سفارش کارت حقوق و دستمزد 

10 AZN

54

کارمزد خدمات تراکنش نقدی از دستگاه خودپرداز بانک با کارت حقوق و دستمزد 

بدون کارمزد

55

هزینه خدمات برای پایانه های POS بانک با کارت حقوق و دستمزد

بدون کارمزد

56

هزینه خدمات برای تراکنش تبدیل با کارت های حقوق و دستمزد

0.5%

57

Service fee for the order of local plastic  cards  for month (12/24/36)

10 /13/15 AZN

58

هزینه خدمات تراکنش نقدی از دستگاه خودپرداز بانک با کارت های پلاستیکی داخلی

1٪ (حداقل 0.5 واحد پولی)

59

هزینه خدمات تراکنش نقدی از پایانه های POS بانک با کارت های پلاستیکی داخلی

60

Service fee for conversion transaction  with local plastic cards

0.5%

61

کارمزد خدمات صدور کارت های پرداخت فوری  for month (12/24/36)

20 /23/25 AZN

  62                   سرویس پیام کوتاه برای عملیات با کارت های پلاستیکی.  5 AZN
  63                                   کارت های پرداخت تکراری                     50 % of price

توجه داشته باشید:

  • نرخ های فعلی را می توان به صورت یک طرفه توسط بانک تغییر داد (مگر اینکه در توافقنامه به نحو دیگری تصریح شده باشد).
  • در صورتی که تراکنش های حساب بیش از 1 سال انجام نشده باشد، حساب ها بسته می شود و در این صورت، موجودی اندکی در حساب (کمتر از 1 AZN، 1 دلار و 1 یورو) به درآمد بانک تعلق می گیرد.
  • نرخ های قبلی از تاریخ لازم الاجرا شدن نرخ های حاضر باطل تلقی می شود.
  • اگر دستور پرداخت منات در روزهای هفته (دوشنبه تا جمعه) تا ساعت 14 ارائه شود و بعد از ساعت 14 دریافت شود. در روز جاری، در روز کاری بعد اجرا می شود.
  • در صورتی که دستور پرداخت ارزی در روزهای هفته (دوشنبه تا جمعه) تا ساعت 16 ارائه و بعد از ساعت 16 دریافت شود. در روز جاری، در روز کاری بعد اجرا می شود.
  • مگر اینکه خلاف آن مشخص شده باشد، بانک خود بانک گزارشگر را برای اجرای اسناد پرداخت مشتریان انتخاب می کند.
  • نرخ های انفرادی را می توان به صورت قراردادی با همکاری بانک های خبرنگار توافق کرد.
  • نرخ های مورخ 02.03.2011 توافق شده با بانک بین المللی آذربایجان به قوت خود باقی است.
  • اصطلاح واحد پولی (MU) برای ارزهایی مانند منات آذربایجان، دلار آمریکا و یورو به کار می رود.
fa_IRPersian