معرفی بانک ملی ایران شعبه باکو و فعالیت های آن

بانک ملی ایران بزرگترین بانک ایرانی است که از سال 1307 ه.ش. به فعالیت خود ادامه می دهد و دارای 3500 شعبه و 43000 کارمند می باشد.

استراتژی توسعه بانک:

بانک ملی ایران دارای شبکه گسترده ای از شعب و سابسیدری ها در سراسر دنیا می باشد که یکی از شعب فعال و کاری آن در جمهوری آذربایجان می باشد و موسسین این بانک از زمان تاسیس شعبه باکو (سال 1993 میلادی) با هدف گسترش روابط اقتصادی با کشور آذربایجان همواره سعی در توسعه اقتصادی دو جانبه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان را از طریق ارائه خدمات مالی و اعتباری برای شرکت های بازرگانی فعال دو کشور داشته اند.

با عنایت به اوج گیری روابط اقتصادی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان، توسعه اقتصادی آذربایجان و منافع موجود در این بازار با اساس همسایگی آذربایجان با ایران، بررسی راهبردی دفتر مرکزی بانک، تبدیل این شعبه به بانک تبعی است. ارائه طیف گسترده ای از خدمات مالی به بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط به ویژه شرکت های مشارکت کننده در روابط تجاری و اقتصادی ایران و آذربایجان و کمک به تعمیق یکپارچگی اقتصادی بین این دو کشور برادر از اهداف تاسیس شعبه می باشد.

فرآیند برنامه ریزی استراتژیک در بانک با روش های مختلفی انجام می شود. از مهمترین روشها - روشهای ضریب، هنجاری و تعادلی اساسا استفاده می شود. بانک برای فرآیند برنامه‌ریزی استراتژیک خود یعنی تعیین شاخص‌ها برای یک دوره طولانی، پویایی رشد را بر روی شاخص سال پی می‌برد و شاخص‌های سال برنامه را برای برنامه سال مالی جدید مطابق با میانگین افزایش سالانه برنامه‌ریزی می‌کند.

برنامه ریزی استراتژیک مبتنی بر اصول تداوم، کارایی عملیاتی و توجیه علمی در اجرای روش های فوق می باشد.

بر اساس اصول و روش شناسی برنامه ریزی استراتژیک و استاندارد ساختار سازمانی، دیدگاه استراتژیک دفتر مرکزی شعبه به طور خلاصه به شرح زیر شکل می گیرد:

تبدیل "بانک ملی ایران" شعبه باکو به تجارت متوسط عمدتاً به بانک تابعه ارائه دهنده طیف گسترده ای از خدمات مالی از طریق شبکه فروش واقع در مناطقی که این تجارت در آن توسعه یافته است.

با توجه به این دیدگاه استراتژیک، بانک در نظر دارد در آینده به عنوان یک بانک تابعه خدمات مالی گسترده ای را به مشتریان خود ارائه دهد و این امر بر اساس خدمات جامع و مشارکت تجاری امکان پذیر است.

نام، نام خانوادگی، شماره تلفن، آدرس پست الکترونیکی، تحصیلات و تخصص مدیران شعبه:

مدیران شعبه

نام و نام خانوادگی: اصغر نجفی مرجان مسکن
موقعیت: مدیر شعبه
تحصیلات: دارای تحصیلات عالی
تلفن: (+994 12) 598 90 02
دورنگار: (+994 12) 598 90 06
پست الکترونیک: [email protected]

نام و نام خانوادگی: آنار ابراهیم اف
موقعیت: معاون شعبه
تحصیلات: دارای تحصیلات عالی، مالی-اعتباری
تلفن: (+994 12) 598 90 03
دورنگار: (+994 12) 598 90 06
پست الکترونیک: [email protected]

fa_IRPersian