کارت های بانکی

به واسطه کارت های اعتباری/بدهی بانک ملی ایران شعبه باکو، شما می توانید 7 روز هفته، 24 ساعت روز پولتان را به راحتی دریافت نمایید.

شما می توانید از دستگاه های خودپرداز و پایانه های فروش این بانک ها استفاده کنید.

عملیات هایی که توسط کارت های بدهی/اعتباری انجام می شود:

کارمزد سفارش کارت های بدهی حقوق 1/2/3 ساله (12 ماه، 24 ماه، 36 ماه) 10/13/15 واحد پولی
کارمزد برداشت نقدی از دستگاه های خودپرداز این واحد با کارت های حقوق بدون کارمزد
کارمزد برداشت نقدی از دستگاه پایانه فروش شعبه با کارت های حقوق بدون کارمزد
کارمزد تبدیل ارز به منات با کارت های بدهی حقوق 0.5%
کارمزد سفارش کارت های بدهی 1/2/3 ساله (12 ماه، 24 ماه، 36 ماه) 10/13/15 واحد پولی
کارمزد برداشت نقدی از دستگاه های خودپرداز این واحد با کارت های بدهی 1٪ (حداقل 0.5 واحد پولی)
کارمزد برداشت نقدی از پایانه POS شعبه با کارت بدهی 5 منات
کارمزد تبدیل ارز به منات از طریق کارت های بدهی 0.5%
کارمزد سفارش کارت اعتباری 10/13/15 واحد پولی
کارمزد برداشت نقدی از دستگاه خودپرداز بانک با کارت اعتباری 1٪ (حداقل 0.5 واحد پولی)
کارمزد فعال سازی خدمات پیام رسانی (SMS) کارت های بدهی 5 منات
کارمزد تبدیل ارز به منات با کارت اعتباری 0.5%
کارمزد صدور فوری کارت بدهی (12 ماهه، 24 ماهه، 36 ماهه) 25/23/20 واحد پولی
صدور مجدد کارت بدهی 50% قیمت کارت
 

عملیات تغییر رمز کارت/اعتباری بدهی توسط دستگاه خودپرداز

عملیات تغییر رمز ورود کارت اعتباری یا بدهی بر اساس مراحل ذیل انجام می گردد:

  • کارت خود را وارد دستگاه خودپرداز کرده و سپس رمز ورود را وارد نمایید.
  • بخش "خدمات" واقع در صفحه مانیتور دستگاه خودپرداز را انتخاب کنید
  • سپس دکمه عملکرد تغییر رمز ورود را انتخاب کنید
  • رمز ورود قبلی را وارد نمایید
  • سپس رمز ورود جدید را وارد سیستم نمایید
  • رمز ورود جدید را بار دیگر تایید نمایید و بدین صورت رمز ورود را تغییر خواهید داد.
  • از طرف بانک به هیچ وجه در رابطه با اطلاعات مربوط به کارت بدهی با مشتریان تماس گرفته نمی شود. در صورت مواجهه با چنین وضعیتی خواهشمند است به هیچ وجه اطلاعات مربوط به کارت بدهی خود را به هیچ شخصی ارائه نکرده و فورا با خطوط ارتباطی گویا تماس گرفته و یا با شماره تلفن موجود بر روی کارت تماس حاصل کنید. برای انتقال وجوه به کارت اعتبار تنها اطلاعی که از شما خواسته می شود ،رمز 16 رقمی موجود بر روی کارت می باشد. در هیچ صورت رمز ورود/گذرواژه کارت اعتبار، تاریخ انقضاء، رمز (3 رقمی) موجود در پشت کارت، رمز یک بار مصرف (4 و یا 6 رقمی) دریافت شده توسط پیام تلفنی را به افراد دیگر حتی به کارمندان بانک و یا افرادی که خود را به عنوان کارمند بانک معرفی می کنند، ندهید. معرفی اطلاعات مذکور به افراد ناشناس احتمال سرقت از حساب بانکی/کارت اعتبار شما را به وجود می آورد.
fa_IRPersian