معاملات غیر نقدی - بانکداری شرکتی

حواله های بانکی غیر نقدی

بانک ما در زمینه تراکنش های غیر نقدی مختلف به اشخاص حقوقی مقیم و غیر مقیم خدمات ارائه می کند. نرخ خدمات ارائه شده به مشتریان به تصویب هیئت مدیره می رسد.

بانک ما خدمات زیر را برای تراکنش های غیر نقدی به مشتریان خود ارائه می دهد:

  • ورودی به حساب؛
  • نقل و انتقالات بانکی؛
  • نقل و انتقالات بین بانکی (داخلی)؛
  • انتقال به حساب های تسویه حساب BFB، BBVB؛
  • نقل و انتقالات بین بانکی (بین المللی)؛
  • تحقیقات؛
  • استرداد یا اصلاح نقل و انتقالات.

کارت حقوق برای اشخاص حقوقی

بانک ما کارت حقوق و دستمزد را به کارمندان اشخاص حقوقی ارائه می دهد:

هزینه خدمات برای سفارش کارت حقوق 10/13/15 واحد پولی
کارمزد خدمات تراکنش های نقدی در دستگاه خودپرداز بانک با کارت حقوق و دستمزد بدون کارمزد 
کارمزد خدمات تراکنش های نقدی از پایانه های POS بانک با کارت حقوق و دستمزد بدون کارمزد 
هزینه خدمات برای تراکنش تبدیل با کارت های حقوق و دستمزد0.5%
fa_IRPersian