حساب جاری برای افراد حقیقی

بانک ملی ایران شعبه باکو به افراد حقیقی و حقوقی مقیم جمهوری آذربایجان، خدماتی بر اساس ارز ملی منات ج. آذربایجان و ارزهای خارجی (دلار آمریکا و یورو) ارائه می دهد.

این واحد به مشتریان خود انواع خدمات ذیل را ارائه می دهد:

 • افتتاح حساب های جاری و سپرده با ارزهای منات، دلار آمریکا و یورو
 • انجام نقل و اتقال وجه/پول در داخل و خارج از آذربایجان
 • برداشت مانده حساب
 • نگهداری موجودی در حساب؛
 • تبدیلات ارزی
 • انجام سایر معاملات برای حسابهای جاری که در قانون کشور تعیین شده است.
 • انجام معاملات دلاری، مناتی، یوریی
 • پرداخت سود سپرده ها؛

 

انواع حساب های زیر را می توان برای اشخاص حقیقی در این شعبه افتتاح کرد:

 • حساب های جاری؛
 • حساب های پس انداز؛
 • حساب های وام

مدارک مورد نیاز برای افتتاح حساب جاری

 • اتباع آذربایجان: کارت ملی;
 • اتباع خارجی: گذرنامه و اجازه اقامت موقت (یا دائم).

شرایط انجام عملیات حساب جاری

 • عملیات حساب جاری طبق قوانین جاری انجام می شود.
 • سود برای وجوه موجود در حساب جاری تعلق نمی گیرد.
 • کارمزد ارائه خدمات در تاریخ انجام عملیات بر اساس نرخ های مصوب مدیریت بانک اخذ می شود.
 • مشتری می تواند با اختیار وکیل تمامی حقوق خود را برای انجام هر گونه عملیات بانکی در چارچوب اختیاراتی که بانک بر اساس قرارداد به وی ارائه داده است، با وکالت نامه ای رسمی به وکیل خود تسلیم کند.
fa_IRPersian