تعرفه های بانکی - بانکداری شرکتی

باز کردن یک حساب

1

هزینه خدمات برای افتتاح کلیه حساب های جاری بدون در نظر گرفتن نوع ارز

10/13/15 واحد پولی

2

افتتاح حساب های پس انداز و سایر حساب ها بدون توجه به نوع ارز

بدون کارمزد

ورود پول به حساب

3

کارمزد خدمات برای درج وجوه در حساب، صرف‌نظر از نوع و منبع ارز 

بدون کارمزد

انتقال وجه از حساب

4

هزینه خدمات برای نقل و انتقالات داخلی بدون توجه به نوع ارز

بدون کارمزد

5

هزینه خدمات برای نقل و انتقالات AZN در داخل جمهوری (به استثنای انتقال هزینه های بیمه مشتریان و بودجه دولتی و هزینه های بیمه اجتماعی اجباری که به حساب آورده می شود)

0.1 ٪ (حداقل 0،50 AZN؛ حداکثر 100 AZN)

6

هزینه خدمات برای اصلاح، لغو و بررسی نقل و انتقالات AZN انجام شده در جمهوری (به درخواست رسمی مشتری) 

0.1 ٪ (حداقل 0،50 AZN؛ حداکثر 40 AZN)

7

کارمزد خدمات برای انتقال بیش از 100 MU مبادله شده در بانک ما برای اجرای قراردادهای واردات 

0.5% (min 10 MU

            max 1000 MU)

8

هزینه خدمات اصلاح، ابطال و بررسی نقل و انتقالات ارزی در داخل و خارج از جمهوری (به درخواست رسمی مشتری) 

10 MU + service fee of intermediary banks

برداشت وجوه به صورت نقدی از حساب

9

کارمزد خدمات برای برداشت وجوه نقد وارد شده به حساب بدون توجه به نوع ارز ظرف سه سال

بدون کارمزد

10

کارمزد خدمات برای برداشت وجوه نقد به منات که به صورت حواله یا نقدی بیش از سه سال به حساب وارد شده است (به استثنای پرداخت بیمه و حواله برگشتی مشتریان وام ما که به مدت سه سال در حساب باقی مانده اند)

0.5٪ (حداقل 2 AZN)

11

کارمزد خدمات برای برداشت وجوه نقد به ارزهای خارجی که به صورت حواله یا نقدی بیش از سه سال به حساب وارد شده است: 

5 منات

 

12

هزینه خدمات برای برداشت وجوه دریافتی به صورت نقدی بدون حساب بانکی مشتری  

1٪ (حداقل 5 MU)

معاملات مبادله ای

13

کارمزد خدمات برای معاملات مبادله ای بیمه و سایر پرداخت های دریافتی از طریق حواله مربوط به وام های اخذ شده از بانک ما

طبق نرخ رسمی بانک مرکزی (بانک مرکزی) برای تاریخ معامله 

14

کارمزد خدمات برای تمام تراکنش‌های مبادله‌ای بالاتر از سقف 50000 (به غیر از تراکنش‌های مبادله غیرنقدی داخلی بانک‌های خبرنگار)

بر اساس نرخ ارز غیر نقدی جاری بانک

بیانیه حساب و مرجع در مورد حساب

15

هزینه خدمات برای صدور صورت حساب

بدون کارمزد

16

کارمزد خدمات برای صدور مکرر صورت حساب (مطابق با نرخ CB در صورت کسر از حساب های ارزی) 

10 AZN

17

کارمزد خدمات نامه کتبی، مرجع و مراجع تراکنش بانکی ارسالی به گمرک (مطابق با نرخ CB در صورت کسر از حساب‌های ارزی)  

10 AZN

18

هزینه خدمات برای اطلاعات بایگانی (برای هر سند) (مطابق با نرخ CB در صورت کسر از حساب های ارزی)  

10 AZN

صدور دسته چک و بسته شدن حسابها

19

ارسال دسته چک (25 برگ)

15 AZN

20

ارائه دسته چک (50 برگ)

25/23/20 واحد پولی

21

بسته شدن حساب

بدون کارمزد

حساب های مربوطه

22

هزینه خدمات برای افتتاح حساب های خبرنگار بدون در نظر گرفتن نوع ارز

بدون کارمزد

23

کارمزد کمیسیون کسر شده از مبلغ برداشت شده مازاد بر وجه وارد شده به حساب بانک خبرنگار به صورت نقدی 

با توافق

24

کارمزد خدمات نقل و انتقالات داخلی به دستور بانک خبرنگار

بدون کارمزد

25

کارمزد خدمات حواله به حساب های کارگزار خود در سایر بانک ها به دستور بانک کارگزار

 30 MU

26

کارمزد خدمات انتقال وجه ترانزیت از بانک های خارجی به بانک های جمهوری آذربایجان، مشتریان و در جهت مخالف

0.5٪ (حداقل 10 دلار 

– حداکثر 1000 دلار) + کارمزد خدمات بانک دیگر

27

کارمزد کارمزد تراکنش های داخلی مبادله ای غیرنقدی بانک های خبرنگار

طبق نرخ توافقی برای تاریخ معامله

28

جمع آوری پول نقد

طبق توافق از طریق مذاکره

معاملات اعتباری

29

هزینه خدمات برای تجزیه و تحلیل و مستندسازی سفارشات وام های مصرفی

0.5%

30

کارمزد خدمات برای پرداخت سفارشات وام های مصرفی

0.5%

31

هزینه خدمات برای تجزیه و تحلیل و مستندسازی سایر وام ها

1.5%

32

کارمزد خدمات برای نقد سایر وام ها

0.5%

 

                                      ضمانت 

 

33

هزینه خدمات برای ضمانت بازگشایی

1٪ (حداقل 200 MU)

34

مبلغ ضمانت را افزایش دهید

1٪ (حداقل 200 MU)

35

تمدید مدت گارانتی

0.5٪ (حداقل 200 MU)

36

تغییر مدت ضمانت

50 MU

37

فسخ زودهنگام ضمانت نامه

100 MU

38

تضمین افتتاحیه بر اساس تضمین کانتور از یک بانک دیگر

1٪ (حداقل 200 MU)

39

تغییر مقدار تضمین بر اساس تضمین کانتور از یک بانک دیگر

1٪ (حداقل 200 MU)

40

مشاوره بانکی

 100 MU

41

هزینه تعهد (سالانه)

3%

42

ضمانت به شخص فیزیکی (بر اساس ضمانت کانتور)

1%

                                                        اعتبارنامه

43

گشایش اعتبار اسنادی (حداکثر 3 ماه)

1 %

44

دریافت و تایید مدارک

10 MU

45

تمدید اعتبار اسنادی (تا 3 ماه)

0.5٪ (حداقل 200 MU)

46

مبلغ اعتبار اسنادی را افزایش دهید

1 %

47

تغییر مدت ضمانت

10 MU

48

فسخ زودهنگام ضمانت نامه

100 MU

49

اعتبار نامه را تایید کنید

3٪ (حداقل 200 MU)

50

قابل انتقال 

با توافق

51

هزینه تعهد (سالانه)

3 %

52

مشاوره بانکی

100 MU

معاملات کارت پلاستیک

53

هزینه خدمات برای سفارش کارت حقوق و دستمزد 

10 AZN

54

کارمزد خدمات تراکنش نقدی از دستگاه خودپرداز بانک با کارت حقوق و دستمزد 

بدون کارمزد

55

هزینه خدمات برای پایانه های POS بانک با کارت حقوق و دستمزد

بدون کارمزد

56

هزینه خدمات برای تراکنش تبدیل با کارت های حقوق و دستمزد

0.5%

57

Service fee for the order of local plastic  cards  for month (12/24/36)

10 /13/15 AZN

58

هزینه خدمات تراکنش نقدی از دستگاه خودپرداز بانک با کارت های پلاستیکی داخلی

1٪ (حداقل 0.5 واحد پولی)

59

هزینه خدمات تراکنش نقدی از پایانه های POS بانک با کارت های پلاستیکی داخلی

60

کارمزد خدمات برای تراکنش تبدیل با کارت‌های پلاستیکی محلی

0.5%

61

کارمزد خدمات صدور کارت های پرداخت فوری  for month (12/24/36)

20 /23/25 AZN

  62                  سرویس پیام کوتاه برای عملیات با کارت های پلاستیکی. 5 AZN
  63                                  کارت های پرداخت تکراری                    50 % of price

 

توجه داشته باشید:

  • نرخ های فعلی را می توان به صورت یک طرفه توسط بانک تغییر داد (مگر اینکه در توافقنامه به نحو دیگری تصریح شده باشد).
  • در صورتی که تراکنش های حساب بیش از 1 سال انجام نشده باشد، حساب ها بسته می شود و در این صورت، موجودی اندکی در حساب (کمتر از 1 AZN، 1 دلار و 1 یورو) به درآمد بانک تعلق می گیرد.
  • نرخ های قبلی از تاریخ لازم الاجرا شدن نرخ های حاضر باطل تلقی می شود.
  • اگر دستور پرداخت منات در روزهای هفته (دوشنبه تا جمعه) تا ساعت 14 ارائه شود و بعد از ساعت 14 دریافت شود. در روز جاری، در روز کاری بعد اجرا می شود.
  • در صورتی که دستور پرداخت ارزی در روزهای هفته (دوشنبه تا جمعه) تا ساعت 16 ارائه و بعد از ساعت 16 دریافت شود. در روز جاری، در روز کاری بعد اجرا می شود.
  • مگر اینکه خلاف آن مشخص شده باشد، بانک خود بانک گزارشگر را برای اجرای اسناد پرداخت مشتریان انتخاب می کند.
  • نرخ های انفرادی را می توان به صورت قراردادی با همکاری بانک های خبرنگار توافق کرد.
  • نرخ های مورخ 02.03.2011 توافق شده با بانک بین المللی آذربایجان به قوت خود باقی است.
  • اصطلاح واحد پولی (MU) برای ارزهایی مانند منات آذربایجان، دلار آمریکا و یورو به کار می رود.
fa_IRPersian