معرفی بانک ملی ایران شعبه باکو و فعالیت های آن

بانک و فعالیت آن

بانک ملی ایران به عنوان بانکی با شبکه گسترده شعب در سرتاسر جهان، از سال 1993 به منظور گسترش هر چه بیشتر روابط اقتصادی خود در آذربایجان و ارائه هرچه بیشتر جامع، چشم انداز استراتژیک جدیدی را در رابطه با شعبه باکو واقع در باکو شکل می دهد. و خدمات مالی و اعتباری کارآمد به موضوعات اقتصادی روابط تجاری و اقتصادی ایران و آذربایجان با توجه به روند توسعه اقتصاد جمهوری آذربایجان.

چشم انداز راهبردی دفتر مرکزی در مورد شعبه تبدیل آن به یک بانک تابعه، ارائه طیف گسترده ای از خدمات مالی به بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط ​​به ویژه شرکت های مشارکت کننده در روابط تجاری-اقتصادی ایران و آذربایجان و کمک به تعمیق یکپارچگی اقتصادی دو کشور برادر با توجه به افزایش تدریجی روابط اقتصادی ایران – آذربایجان، آذربایجان و ایران همسایه، توسعه اقتصادی آذربایجان و منافع آن در این بازار. فرآیند برنامه ریزی استراتژیک در بانک به روش های مختلفی انجام می شود. در میان این روش ها عمدتاً از روش های نسبت، تنظیمی و متعادل کننده استفاده می شود. بانک پویایی رشد خود را برای شاخص‌های سالیانه برای فرآیند برنامه‌ریزی استراتژیک خود به منظور تعیین شاخص‌ها برای بلندمدت می‌یابد و شاخص‌هایی را در سال برنامه برای سال مالی جدید مطابق با میانگین رشد سالانه برنامه‌ریزی می‌کند.

برنامه ریزی استراتژیک در اجرای روش های فوق بر اساس اصول تداوم، کارایی و توجیه علمی از نظر علمی استوار است.

چشم انداز راهبردی دفتر مرکزی شعبه بر اساس اصول و روش شناسی استاندارد برنامه ریزی استراتژیک و ساختار سازمانی به اختصار به شرح زیر شکل می گیرد:

  • بانک ملی ایران، شعبه باکو را به یک بانک تابعه تبدیل کنید که طیف وسیعی از خدمات مالی را عمدتاً به مشاغل متوسط از طریق شبکه فروش واقع در مناطقی که این تجارت در آن توسعه می‌یابد ارائه می‌کند.
  • بانک متضمن ارائه طیف گسترده ای از خدمات مالی به مشتریان به عنوان یک بانک تابعه در آینده بر اساس این استراتژی است که بر اساس خدمات پیچیده و مشارکت های تجاری امکان پذیر است.
fa_IRPersian